• Aparaty przeznaczone sa dla pacjentów z przykurczem lub spastyka zginaczy stawu kolanowego oraz stopy w przebiegu:
 • Pourazowego uszkodzenia mózgu
 • Mózgowego porażenia dziecięcego
 • Przepukliny oponowo-rdzeniowej
 • Powikłań po złamaniach
 • Stabilizuje kończynę dolną.
 • Oddziaływuje wyprostnie na staw kolanowy oraz stopę.
 • Pozwalaja przywrócić oraz utrzymać właściwą długość mięśni zginających kolano oraz stopę.

Zawiasy stawu kolanowego.

DYNAMIC EXTENSE

 • Zawias wyposażony jest w pneumatyczny mechanizm wyprostny stawu powodujący
  ciągły oraz płynny ruch rozciągania (redresji) przykurczonych mięśni.
 • Zawias umożliwia określenie zakresu ruchu w jakim odbywać się ma praca wyprostna.
 • Siła mechanizmu rozciągającego dobierana jest indywidualnie.
 • Dynamiczny charakter ortezy pozwala na zgięcie stawu w trakcie pracy wyprostnej.

MANUAL EXTENSE

 • Orteza w tej wersji wyposażona jest w nastawny zawias, umożliwiający płynną, dowolną zmianę kąta zgięcia lub wyprostu stawu.
 • Orteza z wykorzystaniem zawiasu manual extense nie pozostawia swobodnego ruchu w stawie. Unieruchamia go w dowolnej pozycji.
 • Regulacja kąta zgięcia lub wyprostu stawu odbywa się poprzez obrót mechanizmu ślimakowego bezpośrednio w zawiasie.
 • Orteza w miarę postępu rehabilitacji pozwala na stopniowe zwiększanie wyprostu.

SYSTEM 3 W 1

 • Uniwersalność w ramach jednej ortezy pozwala na selektywne stosowanie jej części. Na całą kończynę dolną (KAFO),
  wyłącznie na staw kolanowy, na samą stopę i podudzie (AFO/DAFO).
 • Miękka pianka wewnątrz części stopowej ortezy zabezpiecza stopę przed odgnieceniami.