• Aparaty przeznaczone sa dla pacjentów z przykurczem lub spastyka zginaczy stawu kolanowego oraz stopy w przebiegu:
 • Pourazowego uszkodzenia mózgu
 • Mózgowego porażenia dziecięcego
 • Przepukliny oponowo-rdzeniowej
 • Powikłań po złamaniach
 • Stabilizuje kończynę dolną.
 • Oddziaływuje wyprostnie na staw kolanowy oraz stopę.
 • Pozwalaja przywrócić oraz utrzymać właściwą długość mięśni zginających kolano oraz stopę.
 • Uniwersalność w ramach jednej ortezy pozwala na selektywne stosowanie jej części. Na całą kończynę dolną, wyłącznie na staw Kolanowy, na samą stopę i podudzie.
 • Aparaty wyposażone sa w pneumatyczny mechanizm wyprostny stawu kolanowego powodujący ciągły oraz płyny ruch rozciągania (redresji) przykurczonych mięśni
 • Siła mechanizmu rozciągającego dobierana jest indywidualnie
 • Miękka pianka wewnątrz części stopowej ortezy zabezpiecza stopę przed odgnieceniami
 • Aparat w wersji z ujęciem stopy i stawu skokowego umożliwia utrzymanie prawidłowej długości mięśni zginających stopę oraz staw kolanowy