Aparat unieruchamiająco-odwodzacy staw biodrowy – Motylek

Seria aparatów stworzona wtrosce o zdrowe biodra dzieci i młodziezy. Aparaty przeznaczone są dla pacjentów w różnym wieku oraz o zróżnicowanych możliwościach lokomocyjnych. Swoim działaniem obejmują problematykę dysfunkcji stawu biodrowego o charakterze wrodzonym oraz rozwojowym.
  Zastosowanie

 • Brak lub niepełna stabilizacja stawu biodrowo-udowego w przebiegu:
 • Mózgowego porażenia dziecięcego
 • Przepukliny oponowo-rdzeniowej
  Działanie

 • Stabilizuje miednicę oraz zapobiegają krzyżowaniu kończyn podczas chodu.
 • Stabilizuje lub unieruchamia kończyny dolne w dowolnym kącie zgięcia lub odwiedzenia.
  Właściwości

 • W zależności od indywidualnych wskazań oraz możliwości funkcjonalnych pacjenta, aparat posiada możliwość pracy statycznej lub dynamicznej:
 • W działaniu statycznym unieruchamia staw biodrowy w dowolnym kącie odwiedzenia, zgięcia i wyprostu stawu biodrowego
 • W działaniu dynamicznym stabilizuje miednicę i staw biodrowy, zapobiega rotacji wewnętrznej oraz przywodzeniu / krzyżowaniu kończyn podczas chodu. Wspomaga ruch naprzemienny kończyn, z uwzględnieniem ruchu miednicy w płaszczyźnie czołowej.