Aparat tulejkowy na podudzie z sandałem

Przeciwdziałanie powikłaniom. Przywracanie mobilności oraz rozwijanie zdolności lokomocyjnych.
  Zastosowanie

 • Zaburzenia chodu w przebiegu schorzeń i dysfunkcji centralnego lub obwodowego układu nerwowego.
 • Osłabienie zgięcia grzbietowego stopy.
 • Porażenie nerwu strzałkowego.
 • Skręcenia i zwichnięcia stawu.
 • Niestabilność stawu; urazy więzadłowe.
 • Złamania w obrębie stawu, stepu oraz śródstopia.
  Działanie

 • W stopniu znacznym stabilizuje pobocznie staw skokowy, kości stępu oraz śródstopia.
 • Ogranicza zgięcie podeszwowe stopy z zachowaniem pełnego ruchu zgięcia grzbietowego.
 • Ogranicza supinację i pronację stopy.
  Właściwości

 • Uwolniona kość piętowa posiada możliwość kontaktu z podłożem dla zapewnienia czucia głębokiego.
 • Regulacja długości podciągu dodatkowo wspomaga zgięcie grzbietowe stopy.
 • Ruchomy przegub ogranicza zgięcie podeszwowe stopy zapobiegając przed jej niekontrolowanym opadaniem.
 • Część stopowa obejmuje 2/3 stopy podpierając dalsze głowy kości śródstopia od 2 do 5.
 • Mobilność
  ortezy - Ograniczone zgięcie podeszwowe stopy