Gorset szkieletowy kręgosłupa szyjno/piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego

• stabilizacja tułowia

ortezy - możliwość łatwej modyfikacji do wysokiej sznurówki półsztywnej z podpaszkami

możliwość łatwej modyfikacji do wysokiej sznurówki półsztywnej z podpaszkami
Seria gorsetów ortopedycznych do stabilizacji kręgosłupa o budowie modułowej. Umożliwia dobór i zestawianie poszczególnych elementów według indywidualnych potrzeb pacjenta. Modułowy system dotyczy odcinka szyjnopiersiowego CTO, piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego TLSO oraz szyjno-piersiowolędźwiowo-krzyżowego CTLSO.
  Zastosowanie

 • Złamania trzonów oraz wyrostków stawowych w różnym mechanizmie między C3 – L5
 • Pourazowa niestabilność o podłożu więzadłowo – mięśniowym
 • Zmiany zwyrodnieniowe – Spondyloza/ spondyloartroza
 • Złamania patologiczne
 • Doleczanie pooperacyjne
 • Deformacje kręgosłupa
  Działanie

 • Trójpłaszczyznowa stabilizacja kręgosłupa w zakresie C3-L5 lub C1-L5.
  Właściwości

 • CZĘŚĆ BRZUSZNA
 • Zapewnia trzy płaszczyzny stabilizacji: ogranicza ruch zgięcia i wyprostu, skłonów bocznych oraz rotacji kręgosłupa.
 • Posiada regulację wysokościowo-szerokościową pelot tułowia oraz odcinka szyjnego.
 • W celu indywidualnego dopasowania gorset posiada możliwość dodatkowego formowania pelot poprzez ich doginanie.
 • CZĘŚĆ GRZBIETOWA
 • Umożliwia łatwą adaptację do wysokiej sznurówki półsztywnej z podpaszkami po zakończeniu leczenia z użyciem części brzusznej.
 • Wyposażona jest w 4 wyprofilowane, metalowe fiszbiny: 2 pionowe oraz 2 poziome z możliwością dodatkowego indywidualnego formowania.
 • Gorset posiada dwie opcje stabilizacji odcinka szyjnego:
 • niską (diadem)
 • wysoką (diadem i halo)
 • ortezy - Diadem i Halo