WYŁUSZCZENIA W STAWACH KOŃCZYNY DOLNEJ

Wyłuszczenia w stawach kończyny dolnej z uwagi na bardzo specyficzny rodzaj kikuta jaki towarzyszy takim amputacją wymagają odrębnego podejścia do procesu protezowania. Najczęściej mamy do czynienia z jedną z trzech amputacji – wyłuszczenie w stawie biodrowym, wyłuszczenie w stawie kolanowym oraz wyłuszczenie w stawie skokowym (amputacja wg Symea).
Każdy rodzaj wyłuszczenia daje nam kikut który ma swoją niepowtarzalną specyfikę i wymaga odrębnego podejścia do protezowania, a także specjalnie dla tego typu amputacji przygotowanych produktów.
Kikut po wyłuszczeniu w stawie biodrowym jest zdecydowanie najmniej funkcjonalną podstawą do zaopatrzenia (szczególnie jeśli jest to bardzo specyficzny typ amputacji jakim jest hemipelwektomia). Niesie ze sobą dużą powierzchnię podparcia gdyż mamy do dyspozycji zarówno kości miednicy jak i mięśnie pośladkowe. Niestety występuje tu także bardzo ograniczona ruchomość jaką dają ruch skrętny miednicy i balans tułowia. Do stabilizacji podczas wykonania protezy wykorzystujemy miednicę (głównie talerze biodrowe), a funkcje zgięcia i wyprostu przejmuje protetyczny staw biodrowy. Do wyboru mamy kilka konstrukcji które różnią się od siebie zarówno jeśli porównamy charakterystykę pracy jak i materiały z których zostały wykonane. Daje to możliwość indywidualnego doboru stawu biodrowego do potrzeb użytkownika.

STAW BIODROWY Z ALUMINIUM

STAW BIODROWY Z ALUMINIUM

STAW BIODROWY Z TYTANU

STAW BIODROWY Z TYTANU