Częściowa proteza stopy

Istnieje sześć głównych rodzajów częściowych amputacji stóp, które mogą być pomocne dzięki zastosowaniu częściowej protezy stopy: Toe Amputation; Amputacja Ray; Transmetarastal; Lisfranc; Chopart; i Symes. Każdy rodzaj amputacji (z szacunkiem) wymaga zatracenia większej części stopy. Opcje protetyczne obejmują: brak protezy; sztywna [...]

PROJEKT

W społeczeństwie coraz bardziej uciekającym się od norm, wielu ludzi dąży do dalszego podkreślania swojej osobowości, chcąc przekształcić różnicę w atut.   Cover warztat Ortopedyczny ® jest częścią tego ultra-personalizacyjnego trendu, pozwalającego osobom noszącym pomoc [...]

Regulowana dynamiczna orteza

Unikalna, dynamiczna konstrukcja i materiały D-DAFO na nowo definiują doskonałość w leczeniu ortotycznym u dzieci z nerwowo-mięśniowymi pacjentami. Orteza ta kieruje wszystkie odcinki kompleksu stopy i kostki do skorygowanego wyrównania, z możliwością regulacji w celu [...]

System gniazd REVOlimb

Twoje ciało się zmienia, podobnie jak twoje potrzeby.  Dlaczego więc wybrać protezę, która nie zmienia się wraz z tobą? RevoFit Prothetic Solutions dostarcza mikroportowalną kończynę protetyczną, która pozwala na natychmiastową kontrolę dopasowania gniazda bez konieczności [...]