Regulowana dynamiczna orteza

Unikalna, dynamiczna konstrukcja i materiały D-DAFO na nowo definiują doskonałość w leczeniu ortotycznym u dzieci z nerwowo-mięśniowymi pacjentami. Orteza ta kieruje wszystkie odcinki kompleksu stopy i kostki do skorygowanego wyrównania, z możliwością regulacji w celu ograniczenia ruchów i umożliwienia określonych ruchów, w razie potrzeby, w celu zapewnienia idealnej funkcji i rozwoju pacjenta.

Podczas określania najkorzystniejszych opcji ortotycznych u pacjenta pediatrycznego ważne jest, aby wziąć pod uwagę nie tylko konkretne ruchy, które ortezy zatrzymają i ograniczą, ale równie ważne jest rozważenie, które ruchy wspomagać i zachęcać. D-DAFO umożliwia dynamiczne wsparcie do budowania kontroli mięśni, propriocepcji i równowagi. 

Obwodowy, całkowity kontakt, układ dynamiczny D-DAFO kontroluje i prowadzi piszczel przez ruchy stabilizujące kończynę dolną. Współpracując ze sobą, skorupa piszczeli, język, kołnierze i elastyczny rzep pomagają kontrolować prędkość, obrót i zakres ruchu piszczeli nad stopą.

Każdy aspekt każdego D-DAFO, w tym niestandardowa zmienna grubość materiału, kąt chwytu, wypełnienie, wewnętrzne / zewnętrzne pokrycie, linie wykończenia, wysokość piszczeli / języka, zamknięcia i wzmocnienia są dostosowane do unikalnych potrzeb każdego pacjenta

Sztuka funkcjonalna 
zmieniająca życie dzieci

 

dziecka.