Częściowa proteza stopy

Istnieje sześć głównych rodzajów częściowych amputacji stóp, które mogą być pomocne dzięki zastosowaniu częściowej protezy stopy: Toe Amputation; Amputacja Ray; Transmetarastal; Lisfranc; Chopart; i Symes. Każdy rodzaj amputacji (z szacunkiem) wymaga zatracenia większej części stopy.
Opcje protetyczne obejmują: brak protezy; sztywna podnóżka z podparciem łuku w połączeniu z podeszwową podeszwą; wykonane na zamówienie ortezy / protezy stóp; buty formowane na zamówienie; zmodyfikowana orteza stawu skokowego z wypełniaczem palców; proteza stopy – specjalnie formowane gniazdo przymocowane do półsztywnej stopy z wypełniaczem palców.

Częściowa proteza stopy może pomóc w rozprowadzeniu sił obciążających wygodnie na pozostałej stopie i pozwolić pacjentowi chodzić przez dłuższy czas bez tak dużego bólu lub dyskomfortu. Czasami trzeba dokonać korekty chirurgicznej w celu amputacji, aby pacjent mógł z powodzeniem nosić protezę. Dzisiejsza technologia, materiały i proces produkcyjny pozwalają na częściową protezę stopy, która wygląda niesamowicie realistycznie.