• Stopa końsko-szpotawa.
 • Przywiedzione przodostopie
 • Wrodzone deformacje stopy
 • Wrodzona szpotawość śródstopia
 • Szpotawość pięty
 • Orteza o działaniu statycznym, spoczynkowym.
 • Koryguje ustawienie przodostopia, kości piętowej oraz stawu skokowego.
 • Orteza koryguje przywiedzeniowe ustawienie przodostopia oraz supinację kości piętowej.
 • Orteza obejmująca stopę występuje w wersji STARTER oraz REGULAR

 

Orteza w wersji STARTER

 • Dedykowana jest dla najmłodszych pacjentów tuż po zakończeniu etapu leczenia opatrunkami gipsowymi.
 • Orteza charakteryzuje się stałym odwiedzeniem przodostopia (ustawione w hiperkorekcji)
 • Staw skokowy unieruchomiony w pozycji lekkiego zgięcia grzbietowego.
 • Orteza ma za zadanie utrzymanie zakresu ruchu, głównie zgięcia grzbietowego stopy oraz odwiedzenia przodostopia uzyskanego w trakcie leczenia gipsami korygującymi.

 

 

Orteza w wersji REGULAR

 • W zależności od indywidualnych wskazań przewiduje możliwość zastosowania regulowanych przegubów, umożliwiających stopniową zmianę ustawienia stawu skokowego oraz przodostopia.
 • Orteza w wersji REGULAR dedykowana jest dla pacjentów starszych.
 • W przypadku, których nastąpił nawrót choroby lub po wczesnym leczeniu gipsami korekcyjnymi nie uzyskane zostały oczekiwane zakresy ruchu w stawie skokowym lub przopostopiu
 • Dla pacjentów starszych z dużymi, przetrwałymi deformacjami jako leczenie zachowawcze.

 

 • Orteza w wersji STARTER oraz  REGULAR przygotowana jest w formie dwuwarstwowej. Wewnątrz medyczny silikon, na zewnątrz elastyczne tworzywo PE lub PP
 • Elastyczna warstwa wewnętrzna przenosi oddziaływanie korekcyjne z warstwy zewnętrznej na stopę.

 

Korekcja ustawienia przodostopia w wersji REGULAR ortezy stopy.

 • Zawias z wieloklinowym mechanizmem, umożliwiający stopniowe odwiedzenie przodostopia co 10° (rys.1.)

 

Korekcja ustawienia stawu skokowego w wersji REGULAR ortezy stopy

 • Zawias z wieloklinowym mechanizmem, umożliwiającym unieruchomienie w stawie w dowolnej pozycji co 10°. Regulacja odbywa się w zakresie od pełnego zgięcia podeszwowego stopy do pełnego zgięcia grzbietowego stopy. Rozwiązanie to dedykowane jest dla pacjentów z deficytem wyprostu w stawie skokowym. Ograniczeniem wyprostu pochodzenia mięśniowego, u których wraz ze zmianą zakresu ruchu w stawie możliwe jest stopniowe dostosowanie ortezy. (rys.3.)

 

 • Ruchomy przegub ograniczający zgięcie podeszwowe stopy. Ustawiony w 10° zgięciu grzbietowym. Pozostały ruch zgięcia grzbietowego bez ograniczeń, swobodny. Dedykowany dla pacjentów, u których proces leczenia odbywa się bez większych komplikacji. Możliwe jest uzyskanie lekkiego zgięcia grzbietowego stopy. Orteza ustawia stopę w pozycji lekkiego rozciągnięcia ścięgna Achillesa z możliwością zwiększania dalszej jego elastyczności.  (rys.2.)

 

rys.1

rys.2.

rys.3.