• Stopa końsko-szpotawa.
  • Przywiedzione przodostopie
  • Wrodzone deformacje stopy
  • Wrodzona szpotawość śródstopia
  • Szpotawość pięty
  • Orteza o działaniu statycznym, spoczynkowym.
  • Koryguje ustawienie przodostopia, kości piętowej oraz stawu skokowego.
  • Orteza koryguje przywiedzeniowe ustawienie przodostopia oraz supinację kości piętowej.

Orteza w wersji REGULAR

  • W zależności od indywidualnych wskazań przewiduje możliwość zastosowania regulowanych przegubów, umożliwiających stopniową zmianę ustawienia stawu skokowego oraz przodostopia.
  • Orteza w wersji REGULAR dedykowana jest dla pacjentów starszych.
  • W przypadku, których nastąpił nawrót choroby lub po wczesnym leczeniu gipsami korekcyjnymi nie uzyskane zostały oczekiwane zakresy ruchu w stawie skokowym lub przopostopiu
  • Dla pacjentów starszych z dużymi, przetrwałymi deformacjami jako leczenie zachowawcze. 
  • Orteza w wersji STARTER oraz  REGULAR przygotowana jest w formie dwuwarstwowej. Wewnątrz medyczny silikon, na zewnątrz elastyczne tworzywo PE lub PP
  • Elastyczna warstwa wewnętrzna przenosi oddziaływanie korekcyjne z warstwy zewnętrznej na stopę.

Korekcja ustawienia przodostopia w wersji REGULAR 

  • Zawias z wieloklinowym mechanizmem, umożliwiający stopniowe odwiedzenie przodostopia co 10° (rys.1.)  

Korekcja ustawienia stawu skokowego w wersji REGULAR 

  • Zawias z wieloklinowym mechanizmem, umożliwiającym unieruchomienie w stawie w dowolnej pozycji co 10°. Regulacja odbywa się w zakresie od pełnego zgięcia podeszwowego stopy do pełnego zgięcia grzbietowego stopy. Rozwiązanie to dedykowane jest dla pacjentów z deficytem wyprostu w stawie skokowym. Ograniczeniem wyprostu pochodzenia mięśniowego, u których wraz ze zmianą zakresu ruchu w stawie możliwe jest stopniowe dostosowanie ortezy. (rys.3.)
  • Ruchomy przegub ograniczający zgięcie podeszwowe stopy. Ustawiony w 10° zgięciu grzbietowym. Pozostały ruch zgięcia grzbietowego bez ograniczeń, swobodny. Dedykowany dla pacjentów, u których proces leczenia odbywa się bez większych komplikacji. Możliwe jest uzyskanie lekkiego zgięcia grzbietowego stopy. Orteza ustawia stopę w pozycji lekkiego rozciągnięcia ścięgna Achillesa z możliwością zwiększania dalszej jego elastyczności.  (rys.2.)
rys.1rys.2.rys.3.