• Stopy końsko-szpotawe
 • Stopy piętowo-koślawe
 • Deformacje skrętowe kończyn dolnych

Przeznaczenie:

 • Orteza do stosowania dziennego lub nocnego.
 • Przeznaczona do korekcji wad wrodzonych przodostopia, stępu oraz stawu skokowego i podudzia.
 • Orteza unieruchamia stopę w pozycji pośredniej.
 • Szyna koryguje ustawienie stopy względem podudzia.
 • Orteza o działaniu statycznym, spoczynkowym.
 • Koryguje ustawienie przodostopia, kości piętowej oraz stawu skokowego.
 • Orteza koryguje przywiedzeniowe ustawienie przodostopia oraz supinację kości piętowej.
 • Orteza obejmująca stopę występuje w wersji STARTER oraz REGULAR    Orteza w wersji STARTER
 • Dedykowana jest dla najmłodszych pacjentów tuż po zakończeniu etapu leczenia opatrunkami gipsowymi.
 • Orteza charakteryzuje się stałym odwiedzeniem przodostopia (ustawione w hiperkorekcji)
 • Staw skokowy unieruchomiony w pozycji lekkiego zgięcia grzbietowego.
 • Orteza ma za zadanie utrzymanie zakresu ruchu, głównie zgięcia grzbietowego stopy oraz odwiedzenia przodostopia uzyskanego w trakcie leczenia gipsami korygującycmi.   Orteza w wersji REGULAR
 • W zależności od indywidualnych wskazań przewiduje możliwość zastosowania regulowanych przegubów, umożliwiających stopniową zmianę ustawienia stawu skokowego oraz przodostopia.
 • Orteza w wersji REGULAR dedykowana jest dla pacjentów starszych. W przypadku, których nastąpił nawrót choroby lub po wczesnym leczeniu gipsami korekcyjnymi nie uzyskane zostały oczekiwane zakresy ruchu w stawie skokowym lub przopostopiu
 • Dla pacjentów starszych z dużymi, przetrwałymi deformacjami jako leczenie zachowawcze. 
Orteza w wersji STARTER oraz  REGULAR przygotowana jest w formie dwuwarstwowej. Wewnątrz medyczny silikon, na zewnątrz elastyczne tworzywo PE lub PP
Elastyczna warstwa wewnętrzna przenosi oddziaływanie korekcyjne z warstwy zewnętrznej na stopę.
 
 
Korekcja ustawienia przodostopia w wersji REGULAR ortezy stopy.
Zawias z wieloklinowym mechanizmem, umożliwiający stopniowe odwiedzenie przodostopia co 10°   
 
Korekcja ustawienia stawu skokowego w wersji REGULAR ortezy 
Zawias z wieloklinowym mechanizmem, umożliwiającym unieruchomienie w stawie w dowolnej pozycji co 10°. Regulacja odbywa się w zakresie od pełnego zgięcia podeszwowego stopy do pełnego zgięcia grzbietowego stopy.
Rozwiązanie to dedykowane jest dla pacjentów z deficytem wyprostu w stawie skokowym. Ograniczeniem wyprostu pochodzenia mięśniowego, u których wraz ze zmianą zakresu ruchu w stawie możliwe jest stopniowe dostosowanie ortezy.
Ruchomy przegub ograniczający zgięcie podeszwowe stopy. Ustawiony w 10° zgięciu grzbietowym. Pozostały ruch zgięcia grzbietowego bez ograniczeń, swobodny.   
Dedykowany dla pacjentów, u których proces leczenia odbywa się bez większych komplikacji. Możliwe jest uzyskanie lekkiego zgięcia grzbietowego stopy. Orteza ustawia stopę w pozycji lekkiego rozciągnięcia ścięgna Achillesa z możliwością zwiększania dalszej jego elastyczności.
  
Połączenie ortez z szyną pozwala na zmianę rotacji dla P i L strony co 10°  oraz zmianę ustawienia szerokości ortezy, dostosowując do wymiarów pacjenta.