• Spastyczna praca przywodzicieli stawu biodrowego, która wtórnie może prowadzić do podwichnięcia lub całkowitego zwichnięcia stawu.
 • Diplegia spastyczna
 • Quadriplegia spastyczna
 • Podwichnięcie/Zwichnięcie stawu biodrowego
 • Doleczanie po zabiegach ortopedycznych w obrębie stawów.
 • Choroba Perthesa.
 • Umożliwia odwiedzenie kończyn dolnych w stawach biodrowych do pozycji 30° , 60° lub 90°.
 • Zapobiega krzyżowaniu kończyn podczas chodu.
 • Pozwala utrzymać właściwą długość mięśni przywodzących kończynę, nie doprowadzając do ich przykurczu lub podwichnięciu w stawie.
 • Orteza przeznaczona do stosowania w pozycji leżącej w siadzie oraz podczas chodu.
 • Umożliwia naprzemienny fizjologicznych ruch kończyn podczas chodu.
 • Orteza produkowana jest w kilku wariantach umożliwiających indywidualny dobór ortezy.

Zakres odwiedzenia w stawie biodrowym.

 • Wersja MINI/MAX umożliwia zmianę kąta odwiedzenia stawu biodrowego w zakresie 30°/45°/60°
 • Wersja STANDARD 30° zapewnia stałe odwiedzenie stawu biodrowego w zakresie 30°z możliwością regulacji zgięcia i wyprostu.
 • W obydwu wersjach ortezy ruch zgięcia i wyprostu w stawie biodrowym jest zachowany.

Sztywność odwiedzenia ortezy.

 • Wersja STIFF – dedykowana dla pacjentów z podwichnięciem lub zwichnięciem w stawie biodrowym lub dla pacjentów, u których konieczne jest bezwzględne utrzymanie określonego kąta odwiedzenia. Rozwórki regulujące kąta odwiedzenia oraz elementy konstrukcyjne ortezy wykonane są ze sztywnego metalu oraz tworzywa gwarantującego stałe, niezmienne odwiedzenie. 
 • Wersja FLEX – dedykowana jest dla pacjentów chodzących, u których występuje chód scyzorykowy, przywiedzeniowy. Rozwórki oraz konstrukcja ortezy wykonane są z bardzo cienkiej i elastycznej stali, która umożliwia ruch przywodzenia przy zachowaniu ciągłej pracy w kierunku zadanej wartości odwiedzenia.  
 • W obydwu wersjach ortezy ruch zgięcia i wyprostu w stawie biodrowym jest zachowany.