• Niestabilność stawu skokowego.
  • Urazy ortopedyczne, skręcenia, zwichnięcia i złamania.
  • Doleczanie po zdjęciu konwencjonalnego opatrunku gipsowego.
  • Pozycjonowanie stopy przy niedowładzie wiotkim.
  • Unieruchamia stopę oraz staw skokowy w pozycji pośredniej lub ogranicza tylko zgięcie podeszwowe stopy.
  • Aparat stabilizuje stopę oraz staw skokowy względem podudzia.
  • W zależności od indywidualnych potrzeb aparat możne być wyposażony w przegub stawu skokowego lub bez.
  • Przegub stawu występuje w wersji: – z zachowaniem tylko ruchu zgięcia grzbietowego stopy, – Pełnego zakresu ruchu zgięcia i wyprostu – bez możliwości ruchu.