Amputacja całej stopy z usunięciem powierzchni stawowej kości piszczelowej, obu kostek bocznej i przyśrodkowej, pokrycie kikuta płatem skórno-mięśniowym spod pięty. Bardzo niewielka ilość dostępnych na rynku stóp protezowych.

Długi kikut podudzia

W większości przypadków kikut w dystalnej części posiada niewielką ilość tkanek miękkich, pozostają jedynie ścięgna oraz skóra. Nawet przy dobrze zachowanym krwioobiegu kikut ma tendencje do oziębiania się. Kłopotliwa długość w protezowaniu wynikająca z ograniczeń przy wyborze stóp protezowych oraz licznymi miejscami wrażliwymi na kikucie.

Standardowa długość podudzia

Amputacja tzw. planowana, długość mniej więcej od 1/3 bliższej części podudzia do nieco mniej niż połowy goleni. Biorąc pod uwagę długość kikuta oraz siłę i wydolność – kikut najbardziej funkcjonalny. Idealna długość w protezowaniu dająca pełną swobodę w wyborze komponentów protezy.

Krótki kikut podudzia

Amputacja najczęściej urazowa, spotykane całkowite usunięcie kości strzałkowej. Posiada tendencję do przykurczu zgięciowego w stawie kolanowym oraz niestabilności bocznej stawu kolanowego. Kłopoty w sterowaniu protezą.

Bardzo krótki kikut podudzia

Amputacja której głównym celem jest zachowanie stawu kolanowego, następuje całkowite usunięcie kości strzałkowej. Podczas projektowania protezy należy uwzględnić mankiet udowy, który będzie połączony z protezą podudzia za pomocą szyn bocznych.

Wyłuszczenie w stawie kolanowym

Najbardziej wydolnościowa długość wśród amputacji na poziomie uda ale przysparzająca protetykowi dużo problemów. Dzięki danej wysokości konstrukcyjnej obrotu osi stawu kolanowego mamy bardzo duże ograniczenia w jego wyborze.

Długi kikut uda

Dość rzadko spotykany, ze względu na brak mięśni w dystalnej części kikuta, zachowano powyżej 60% długości kości udowej. Kikuty zwykle posiadają kształt stożkowy z mocno uwydatnioną na szczycie kością udową.

Średni kikut uda

Powszechnie spotykany, długość stosowana przy planowanej amputacji, resekcja przebiega na wysokości około od 7 do 12 cm nad szparą stawową stawu kolanowego, zachowano około 35 – 60% długości kości udowej. Kikut średnio wydolnościowy ale dający pełną swobodę przy doborze komponentów protezy i rodzaju, typu leja protezowego.

Krótki kikut uda

Najczęściej powstaje w wyniku powikłań urazowych, zachowane mniej niż 35 % długości kości udowej. Znacznie obniżona funkcjonalność. W większości powstaje przykurcz zgięciowy, dochodzi do rotacji i odwiedzenia kikuta na zewnątrz. W niektórych przypadkach stosowana dodatkowo do stabilizacji szyna biodrowa lub łuk biodrowy.

Wyłuszczenie w stawie biodrowym

Amputacja rzadziej urazowa częściej wynikająca z przyczyn chorobowych – nowotwór. Podczas chodzenia wymaga dużego wkładu energetycznego.

Hemipelvektomia

Amputacja najczęściej z powodu choroby nowotworowej, częściowa resekcja miednicy oraz talerza biodrowego.