Protezy ortopedyczne kończyn dolnych są zaopatrzeniem protetycznym najczęściej wykonywanym w zakładach ortopedycznych. Pomimo bardzo prostej potocznej nazwy- proteza kończyny dolnej czy też proteza nogi- są to skomplikowane elementy. Odpowiednie dopasowanie do warunków fizycznych oraz aktywności osoby po amputacji bardzo często pozwala pacjentowi na powrót do normalnego funkcjonowania. W najprostszym zarysie proteza kończyny dolnej składa się z leja protezowego, stopy protezowej i adaptorów (proteza podudzia) oraz niezbędnych stawów: kolanowego- w przypadku amputacji na poziomie uda, oraz biodrowego i kolanowego- przy wyłuszczeniu w stawie biodrowym. W zależności od poziomu aktywności użytkownika technologia wykonania i zastosowane komponenty znacznie różnią się od siebie. Proces wykonania zaopatrzenia protetycznego powinien zacząć się od konsultacji, w czasie której protetyk rozpoznaje potrzeby pacjenta odnośnie tego, co chciałby robić po zaprotezowaniu. Badamy wówczas również cechy fizyczne użytkownika protezy jak waga, wymiary poszczególnych części ciała, zakres ruchu, towarzyszące schorzenia i wiele innych. Dopiero na podstawie takiego wywiadu protetyk określa najbardziej adekwatne rozwiązanie dla danej osoby.