• Spastyczna praca przywodzicieli stawu biodrowego, która wtórnie może prowadzić do podwichnięcia lub całkowitego zwichnięcia stawu.
 • Diplegia spastyczna
 • Quadriplegia spastyczna
 • Podwichnięcie/Zwichnięcie stawu biodrowego
 • Doleczanie po zabiegach ortopedycznych w obrębie stawów.
 • Choroba Perthesa.
 • Umożliwia odwiedzenie kończyn dolnych w stawach biodrowych do pozycji 30° , 60° lub 90°.
 • Zapobiega krzyżowaniu kończyn podczas chodu.
 • Pozwala utrzymać właściwą długość mięśni przywodzących kończynę, nie doprowadzając do ich przykurczu lub podwichnięciu w stawie.
  • Orteza przeznaczona do stosowania w pozycji leżącej w siadzie oraz podczas chodu.
  • Umożliwia naprzemienny fizjologicznych ruch kończyn podczas chodu.
  • Wersja MINI/MAX umożliwia zmianę kąta odwiedzenia stawu biodrowego w zakresie 30°/60°/90°
  • Wersja STANDARD 30° zapewnia stałe odwiedzenie stawu biodrowego w zakresie 30°z możliwością regulacji zgięcia i wyprostu.

  zakres odwiedzenia w stawie biodrowym