Przypadku amputacji przez śródstopie, dopasowana proteza i wypełnienie palca mogą służyć do stabilizacji stopy i zapobiegania nadmiernemu ruchowi pięty. Mechanizmy, takie jak stalowa sprężyna lub wkładka węglowa, mogą być ponownie użyte, aby przeciwdziałać nierównowadze sił między zginaczami grzbietowymi a zgięciami podeszwy . Protezy podtrzymujące ścięgno rzepki zostały użyte do odciążenia krótkiej pozostałej stopy, chociaż te urządzenia są nieporęczne i zmniejszają wartość dodatkowej długości, jaką zapewnia wybrany poziom amputacji. Zachowanie stawu skokowego w połączeniu z zastosowaniem tych wkładek może spowodować rozbieżność długości kończyny między leczoną a nieleczoną stroną. Cieńsze, „przypominające ślizgacze” urządzenia, zaprojektowane w celu zminimalizowania tej rozbieżności, zapewniają ochronę, ale niewiele robią, aby skorygować deformację końsko-szpotawą. Bardziej funkcjonalne urządzenia często wymagają przeciwległego podniesienia buta w celu skorygowania rozbieżności długości.